εταιρική κοινωνική ευθύνη

εταιρική κοινωνική ευθύνη

Ως διεθνής εταιρεία, αντιμετωπίζουμε καθημερινά τις παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας. Μία από αυτές τις προκλήσεις είναι η δημιουργία ενός πιο βιώσιμου κόσμου για τις επόμενες γενιές. Οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μας περιγράφει την ευθύνη μας ως εταιρείας απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Μαζί θέλουμε να μεταφέρουμε ένα αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και βιωσιμότητας σε επιχειρησιακή δράση από όλους όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού μας.

Η οικολογική μας ευθύνη

Ως εταιρεία, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το περιβάλλον μας. Ο μετασχηματισμός της κατανάλωσης ορυκτών ενέργειας σε ηλιακή και κλιματικά ουδέτερη παραγωγή ενέργειας είναι καθήκον μας. Η προστασία της βάσης της ζωής μας είναι ο δρόμος μας, που οδηγεί την κοινωνική μας συμβίωση και την οικονομική μας δραστηριότητα σε ένα θετικό μέλλον. Ενσωματώνουμε τη βιωσιμότητα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής μας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας βοηθούν τους ανθρώπους και τη βιομηχανία να αυξήσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες και έτσι να μειώσουν αποτελεσματικά τις εκπομπές τους.

Η κοινωνική μας ευθύνη

Η επαφή με την κοινωνία, τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές διαμορφώνει τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Η παγκόσμια συνεργασία ως αλληλεπίδραση τεχνολογικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων οδηγεί στη βιώσιμη παραγωγή ηλιακής ενέργειας. Αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να αυξήσουμε την περιβαλλοντική συνείδηση με την ανάπτυξη και τη διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών. Προσπαθούμε να τηρούμε τις ευθύνες μας, τις αξίες και τις αρχές μας παντού. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην υπεύθυνη εταιρική διαχείριση, την εκπαίδευση, την αμοιβαία κατανόηση, την ανθρωπιά και την εμπιστοσύνη.

Η οικονομική μας ευθύνη

Η ουδετερότητα του CO2 απαιτεί τον μετασχηματισμό των ενεργειακών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας. Η μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλιματικά ουδέτερης παροχής ενέργειας μπορεί να επιταχυνθεί πάρα πολύ με τη βοήθεια ψηφιακών πόρων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών μας προκλήσεων. Η συμβίωση υλικού και λογισμικού καθιστά την αλληλεπίδραση παραγωγής ενέργειας και κατανάλωσης ενέργειας πιο έξυπνη, ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική και πιο αποτελεσματική.

Huawei Smart Charger 7KS/22KT-S0 AC Wallbox

Ο ευφυής
Σταθμός φόρτισης ηλεκτρονικού αυτοκινήτου

 

Ο Smart Charger AC Wallbox της Huawei φορτίζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μονοφασικό έως 7,4 kW ή τριφασικό 22 kW.

Μπορούν να επιλεγούν διάφορες λειτουργίες, όπως γρήγορη φόρτιση, υπερβολική φόρτιση και μπορούν να προγραμματιστούν οι χρόνοι φόρτισης.

Μια απλή διαμόρφωση του σταθμού φόρτισης ηλεκτρονικού αυτοκινήτου της Huawei, ο οποίος μπορεί να εγκατασταθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθιστά πολύ απλή τη θέση σε λειτουργία μέσω της εφαρμογής FusionSolar. Η πρόσβαση στο σταθμό φόρτισης είναι ασφαλής μέσω RFID, Bluetooth και εφαρμογής.

SKE - Συνεργάτης Προστιθέμενης Αξίας της Huawei για Κεντρική, Νότια και Ανατολική Ευρώπη

Συνεργάτης Προστιθέμενης Αξίας Huawei
για την Κεντρική, Νότια και Ανατολική Ευρώπη

 

Η SKE είναι Συνεργάτης Προστιθέμενης Αξίας της Huawei για τις χώρες Αλβανία, Βοσνία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Κόσοβο, Κροατία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Αυστρία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο.

Ως Συνεργάτης Προστιθέμενης Αξίας της Huawei και Συνεργάτης Εξυπηρέτησης Huawei για τα προϊόντα Huawei FusionSolar, προσφέρουμε λύσεις για οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς τομείς εφαρμογής και σε όλες τις χώρες SKE.

Οι ειδικοί της SKE PV θα σας υποστηρίξουν με όλες τις ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις λύσεις Huawei FusionSolar

Προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση και εκπαίδευση για προϊόντα και λύσεις Huawei FusionSolar σε όλες τις χώρες του SKE.

SKE Sales & Solutions
Αλβανία Προϊόντα | Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις
Βοσνία Ερζεγοβίνη Προϊόντα | Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις
Βουλγαρία Προϊόντα | Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις
Ελλάδα Προϊόντα | Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις
Ιρλανδία Προϊόντα | Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις
Κοσσυφοπέδιο Προϊόντα | Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις
Κροατία Προϊόντα | Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις
Βόρεια Μακεδονία Προϊόντα | Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις
Μολδαβία Προϊόντα | Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις
Μαυροβούνιο Προϊόντα | Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις
Αυστρία Προϊόντα | Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις
Ρουμανία Προϊόντα | Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις
Σερβία Προϊόντα | Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις
Σλοβενία Προϊόντα | Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις
Ηνωμένο Βασίλειο Προϊόντα | Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις
Κύπρος Προϊόντα | Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις

SKE - Huawei FusionSolar Service & Support

Εξυπηρέτηση & Υποστήριξη ΣΚΕ
Αλβανία Ηλεκτρονική υποστήριξη | Επικοινωνήστε με την υποστήριξη
Βοσνία- Ερζεγοβίνη Ηλεκτρονική υποστήριξη | Επικοινωνήστε με την υποστήριξη
Βουλγαρία Ηλεκτρονική υποστήριξη | Επικοινωνήστε με την υποστήριξη
Ελλάδα Ηλεκτρονική υποστήριξη | Επικοινωνήστε με την υποστήριξη
Ιρλανδία Ηλεκτρονική υποστήριξη | Επικοινωνήστε με την υποστήριξη
Κοσσυφοπέδιο Ηλεκτρονική υποστήριξη | Επικοινωνήστε με την υποστήριξη
Κροατία Ηλεκτρονική υποστήριξη | Επικοινωνήστε με την υποστήριξη
Βόρεια Μακεδονία Ηλεκτρονική υποστήριξη | Επικοινωνήστε με την υποστήριξη
Μολδαβία Ηλεκτρονική υποστήριξη | Επικοινωνήστε με την υποστήριξη
Μαυροβούνιο Ηλεκτρονική υποστήριξη | Επικοινωνήστε με την υποστήριξη
Αυστρία Ηλεκτρονική υποστήριξη | Επικοινωνήστε με την υποστήριξη
Ρουμανία Ηλεκτρονική υποστήριξη | Επικοινωνήστε με την υποστήριξη
Σερβία Ηλεκτρονική υποστήριξη | Επικοινωνήστε με την υποστήριξη
Σλοβενία Ηλεκτρονική υποστήριξη | Επικοινωνήστε με την υποστήριξη
Ηνωμένο Βασίλειο Ηλεκτρονική υποστήριξη | Επικοινωνήστε με την υποστήριξη
Κύπρος Ηλεκτρονική υποστήριξη | Επικοινωνήστε με την υποστήριξη