Установочное видео 9 за Huawei SUN2000-40KTL-ЈП: укључивање система