Која је разлика између потпуно оптимизованог система и делимично оптимизованог система са SUN2000-450W-P2 и SUN2000-600W-П?

Потпуно оптимизован систем:

сваки фотонапонски модул има оптимизатор перформанси

Делимично оптимизован систем:

само појединачни фотонапонски модули имају оптимизатор перформанси (на пример, сенчење, различита оријентација итд.)